top of page
Logo vierkant AG wit.jpg

Privacy beleid

De website “pop-up-paella.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Pop Up Paella, statutair gevestigd te Maarsen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30189949. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Wij garanderen voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van onze site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, leggen wij gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor onze dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van ons van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij ons per e-mail met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Gegevens verwijderen

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen, dan kunt u ons een e-mail sturen met dit verzoek . Wij zuillen dan binnen 7 werkdagen uw gegevens verwijderen.

Privacybeleid andere websites

Op www.pop-up-paella.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

bottom of page